ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP : SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

ENTERPRISE TRAINING: DONG NAI DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

Monday, June 9, 2014

Education

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG WEB BẰNG SHAREPOINT SERVER 2010 CẤP ĐỘ CƠ BẢN + NÂNG CAOLesson 01: SharePoint 2010, Web Application and Site CollectionLesson 02: SharePoint Content Type,SharePoint List and Library
Lesson 03-Document Library, List, SharePoint Workspace and Versioning ManagementLesson 04-SharePoint List for Business, Personal Site and Solutions for your Management
Lesson 05-SharePoint View and SharePoint 2010 Content PresentationLesson 06-Web Part Zone, WebPart, WebPart Connection, Special WebParts for Business
Lesson 07-Security Solutions for SharePoint 2010 Content ManagementLesson 08-Document Library and Built-in Workflow in SharePoint 2010
Lesson 09-SharePoint Server 2010 Design and Development - Project 1Lesson 10-InfoPath Form and InfoPath 2010 Designer, Entry Form Customization
Lesson 11-InfoPath Form for Document Library and WorkflowLesson 12-Customization and Design Site by SharePoint Designer 2010
Lesson 13-ASP.NET Controls and Integrated External Data by Data SourceLesson 14-SharePoint Designer 2010, HTML and XML, XSLT and CAML Query
Lesson 15-Theme and Css Design and Deployment for SharePoint 2010 SiteLesson 16-Design and Implementation Workflow by SharePoint Designer 2010

PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG WEBPART BẰNG C# VÀO SHAREPOINT 2010 CẤP ĐỘ CƠ BẢNLesson 01-ASP.NET WebPart (Visual WebPart Project) and SharePoint WebPart for SharePoint 2010Lesson 02-ASP.NET Controls, Web User Controls, Validation and External Data by ADO.NET
Lesson 03-Web Part Resources (Web User Controls, Image, Css, JavaScript, JQuery)Lesson 04-Multi languages Solutions for WebPart with XML and Web User Control
Lesson 05-Properties and Attributes for SharePoint WebPart and ASP.NET Web PartLesson 06: ASP.NET EditorPart, SharePoint ToolPart and Multi ToolParts or EditorParts for WebPart
Lesson 07-Basic of SharePoint Object Model and Content ManagementLesson 08-More of SharePoint Object Model with Content Management
Lesson 09-List Item and Document Manipulating by Object ModelLesson 10-User and Group Management in SharePoint WebPart
Lesson 11-Basic of CAML Queries and SharePoint Object ModelLesson 12-More of CAML Queries and SharePoint Object Model
Lesson 13-SharePoint 2010 Web Service and CAML Query for Web PartLesson 14-Reuse Classes, Full Solutions for WebPart, Error handling and Debug Web Part
PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG WEBPART BẰNG C# VÀO SHAREPOINT 2010 CẤP ĐỘ NÂNG CAO

Ứng dụng những chức năng trong thực tế => Vui lòng chờ cập nhật.

Lịch học:
Học vào các tối 2-4-6 và 3-5-7 từ 19h đến 21h, sáng thứ 7 và chủ nhật từ 8h đến 9h
Mỗi lớp chỉ 3 học viên

Học phí:
1 người: 5 triệu/1 lớp
2 người: 4,5 triệu/1 lớp
3 người: 4 triệu/1 lớp

Đóng 1 lần 3 lớp giảm mỗi lớp 1 triệu.