ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP : SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

ENTERPRISE TRAINING: DONG NAI DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

Sunday, June 22, 2014

List of excellent students

DANH SÁCH HỌC VIÊN XUẤT SẮC
TRƯƠNG QUÂN HIỆU
TP.HCM
POSITION: SHAREPOINT DEVELOPER AT OFFICIENCE

PHẠM THÁI PHONG
TP.HCM
POSITION: SHAREPOINT DEVELOPER AT OFFICIENCE