Tuesday, May 1, 2012

Unit Test With Function


Hướng dẫn sử dụng Unit Test trong Visual Studio 2008

Các bước tạo 1 test project trong Visual Studio Team System 2008.
Trong phiên bản này đã có tích hợp test case project nên việc tạo test project rất dễ dàng. Để dễ dàng thực hiện, mình sẽ viết 1 vài chương trình đơn giản sau đó tạo 1 test project cùng các testcase  cho chương trình này.
Bước 1: Trong Visual Studio bạn tạo 1 project mới có kiểu là Class Library
Bước 2: Thêm 1 Class mới bằng cách nhấn phải chuột lên Project trong Project Explorer, chọn Add-> Class, đặt tên cho lớp đó là DoQuocHung_Operation
Bước 3: giả sử có 2 phương thức như sau:
namespace DoQuocHung_UnitTest
{
    public class DoQuocHung_Operation
    {
        public double Cong(int a, int b)
        {
            return a + b;
        }
        public double Tru(int a, int b)
        {
            return a - b;
        }
    }
}
Build project, bạn được 1 file DoQuocHungUnitTest.dll.
Bây giờ đã có thể tạo 1 test project được rồi !!!!!!!
Bước 4: Nhấn phải chuột lên Solution của bạn trong cửa sổ Solution Explorer, chọn Add-> New Project như hình.
Chọn Test Project như hình rồi nhấn OK
Bạn có 1Test Project như hình
Bước 5: Thêm vào 1 unit test mới bằng cách nhấn phải chuột lên test project của chúng ta rồi chọn Add->Unit Test như hình:
Một của sổ hiện ra bạn chọn các phương thức đã viết trong Class Library để test và nhấn OK:
bạn sẽ có 1 lớp có tên DoQuocHung_OperationTest.cs với các phương thức test của bạn với các giá trị mặc định (0). Ví dụ 1 phương thức:
Bạn phải chọn các testcase nào đó theo 1 phương pháp bạn đang tuân thủ(chẳng hạn path testing chẳng hạn). Bạn cần sửa lại đoạn code này theo 1 test case gồm có tham số đầu vào và kết quả mong đợi. Ví dụ với phương thức trên bạn nhập tham số a=20, tham số b=10 thì bạn mong ước nhận được kết quả 10. Code đã sửa như sau:
Nhấn chuột phải lên vị trí tại Testcase mà ta cần chạy thử, chọn Run Test.
Kết quả được cho như sau (image 10)
Trong trường hợp bây giờ bạn chọn a=20, b=5, kết quả mong đợi 10 thì bạn sẽ có kết quả:
Double click vào test result ta có cửa sổ sau chỉ ra chi tiết của lỗi sai:
Để thực thi tất cả các testcase, bạn chạy project (nhấn F5). Ví dụ :

Ta có thể xem The Test View Window

Chúng ta có chức năng search các test case

Tương tự cho The Test List Editor

Với trương hợp nhiều test case  ta có thể tạo New Test List

Sau khi tạo List of Test kéo các test case vào OperationTest  như hình sau


0 comments:

Post a Comment