Monday, May 21, 2012

Using Caml Query in Reporting services with sharepoint


Using Caml Query in Reporting services with sharepoint

Create new Report server

Download project at here

Open your Site Collection and create new Custom List name CallCenter follow as, you can download CallCenter at here
Open SQL Server business Intelligence Developer Studio | New Project | input name: MSTechSharing_CallCenter
Project structure follows as
Right click Reports | Add New Report
Check to “New data source” radio button:
Name: CallCenterDataSource.
Type: Microsoft Sharepoint List.
Connection string: your site collection
Check to “make this a shared data source”
Then click next

Click to Query Builder …

Choose CallCenter List
Click to Add Filter
Change Field name to filter then check to parameter
You can continue add filter
After filter click to “Run Query” icon
Results as under
Click to Edit as Text to change the query
This is Caml Query
You can Edit or write new Caml Query from “U2U Caml Query Builder” then click “Run” icon
Dialog Query Parameter appear (in the caml query which have parameter. Therefore, dialog Query Parameter appear) Input Parameter Value then click OK
Results as under
If you don’t want to save changes, click to “Edit as Text” then click Yes button on dialog
If you want to save changes, click to OK button
Click Next
Choose “Tabular” type
Add Title to Group.
Add FullName, Age, Email, Gender… to Details>
Then click Next
Choose Stepped radio button:
Check to Include subtotals (apply to all fields with types is Number)
Check to Enable drilldown to expand or collapse group
Then click Next
Choose Table Style then click Next
Input Report name: CallCenter1, check to Preview report then click Finish
Report run successful, input parameter then click “View Report” button, result as under
Right click to CallCenter1.rdl | view code
You can see caml query, QueryParameters, and DataSourceName to get data from sharepoint list
If you want to publish this report to sharepoint you must:
Delete <DataSourceReference>CallCentarDataSource</DataSourceReference>
And insert below  <DataSource …> tag
<ConnectionProperties>
<DataProvider>SHAREPOINTLIST</DataProvider>
<ConnectString>http://devsharepoint:90</ConnectString>
<IntegratedSecurity>true</IntegratedSecurity>
</ConnectionProperties>
Result as under
Open site collection and upload “CallCenter1.rdl” to Documents(option) library
Edit any page then add webpart reporting services then input URL to CallCenter1.rdl
Result as under (image 33)

Create Report server from Report server existing

Right click Reports | Add New Report | click to Shared data source radio button then choose “CallCenterDataSouce”
Click to “Query Builder…” button
Click to “Import…” icon
Choose CallCenter1.rdl which was created before
Click Import
Click to OK
Click Next
Choose Tabular type then click Next
Design the table as under
Check to “Enable drilldown” then click next
Choose Table Style then click Next
Input Report name: CallCenter2 and check to Review report then click Finish
Result as under

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  Mã Việt Trân vội vàng đứng lên. Mã Việt Trân đúng là không hiểu được tính cách vị giám đốc sở này. Mặc dù trước đó Thái Chánh Dương làm Phó thị trưởng An Đô phụ trách giao thông, nhưng thời gian phụ trách không lâu, hơn nữa Mã Việt Trân lại ở Phòng Nhân sự nên chưa tiếp xúc bao giờ. Cho nên Mã Việt Trân càng thêm cẩn thận, nhất là bây giờ đang điều chỉnh cán bộ trung tầng.

  - Lão Mã khách khí làm gì, ngồi đi.
  Thái Chánh Dương gật đầu nói:
  - Như vậy đi, anh về nói với lão Hầu mau chóng làm xong thủ tục cho Quốc Đống.

  - Vâng, tôi lập tức truyền đạt lại ý của giám đốc với Trưởng phòng Hầu.

  - Ừ, anh đi đi.
  Thái Chánh Dương gật đầu nói.

  Mã Việt Trân vội vàng đứng lên:
  - Giám đốc làm việc, tôi đi trước.

  Sau khi cửa đóng lại, Triệu Quốc Đống mới ưỡn ưỡn người mà nói:
  - Thái ca, ở trong nơi như vậy mà anh không thấy phiền sao?

  - Chú nghĩ anh thích như vậy sao?
  Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống:
  - Sở Giao thông vừa xảy ra chuyện, lòng người hoảng sợ. Anh nếu tạo không khí vui vẻ không phải tự chuốc việc vào người sao? Hơn nữa ở sở thì anh cũng không có mấy người mà.

  - Cốc cốc.
  Lại có tiếng gõ cửa vang lên.

  - Vào đi.

  Cửa được đẩy ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến vào. Thấy Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương ngồi trên ghế, y hơi ngẩn ra.

  - Phó Thiên, lại đây làm quen một chút. Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, đây là Phó Thiên mà tôi đã nói với cậu.

  ReplyDelete