Saturday, July 19, 2014

Opening courses professional sharepoint

Tháng 10/2014:

Khai giảng khóa học sharepoint từ cấp độ cơ bản => nâng cao => chuyên nghiệp.
Nội dung khóa học xem tại: http://www.microsofttechnology.net/2014/06/education.html

1 comment: