Sunday, September 28, 2014

STEP BY STEP TO LEARN JQUERY ATTRIBUTES

We have 2 parts:

Part 1STEP BY STEP TO LEARN JQUERY SELECTOR
Part 2STEP BY STEP TO LEARN JQUERY ATTRIBUTES
- Part 3: THE NEXT TIME I WILL POST MORE ....

JQUERY ATTRIBUTES

Create new Project ASP.NET Web Form Application is JQuery.Attributes
After create new project, we have jQuery available in this

JQUERY ATTRIBUTES ATTR

Attr – attr

Creating Attr_Attr.html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES Attr - Attr</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            var title = $("em").attr("title");
            $("div").text(title);
        });
    </script>
    <style>
        em {
            colorblue;
            font-weight;
            bold;
        }
        div {
            colorred;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>
        Once there was a <em title="huge, gigantic">large</em> dinosaur...
    </p>
    The title of the emphasis is:<div></div>
</body>
</html>
F5 to run

JQUERY ATTRIBUTES CLASS

Class - addClass

Creating Class_AddClass.html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES Class - AddClass</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("p:last").addClass("selected");
        });
    </script>
    <style>
        p {
            margin8px;
            font-size16px;
        }

        .selected {
            colorred;
        }

        .highlight {
            backgroundyellow;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>Hello</p>
    <p>and</p>
    <p>Goodbye</p>
</body>
</html>

F5 to run

Class – removeClass

Creating Class_RemoveClass.html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES Class - RemoveClass</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("p:even").removeClass("blue");
        });
    </script>
    <style>
        p {
            margin4px;
            font-size16px;
            font-weightbolder;
        }

        .blue {
            colorblue;
        }

        .under {
            text-decorationunderline;
        }

        .highlight {
            backgroundyellow;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p class="blue under">Hello</p>
    <p class="blue under highlight">and</p>
    <p class="blue under">then</p>
    <p class="blue under">Goodbye</p>
</body>
</html>

F5 to run

JQUERY ATTRIBUTES HTML

HTML – html()

Creating HTML_Html.html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES HTML - Html</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {

            $("p").click(function () {
                var htmlStr = $(this).html();
                $(this).text(htmlStr);
            });

        });
    </script>
    <style>
        p {
            margin8px;
            font-size20px;
            colorblue;
            cursorpointer;
        }

        b {
            text-decorationunderline;
        }

        button {
            cursorpointer;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>
        <b>Click</b> to change the <span id="tag">html</span>
    </p>
    <p>
        to a <span id="text">text</span> node.
    </p>
    <p>
        This <button name="nada">button</button> does nothing.
    </p>
</body>
</html>

F5 to run

HTML – html(val)

Creating HTML _Html(val).html and add code
F5 to run

JQUERY ATTRIBUTES TEXT

Text – text()

Creating Text_Text().html and add code
F5 to run

Text – text(val)

Creating Text_Text(val)..html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES HTML - Html(val)</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("div").html("<b>Welcome !</b> to microsofttechnology.net...");
        });
    </script>
    <style>
        div {
            colorblue;
            font-size18px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
</body>
</html>

F5 to run

JQUERY ATTRIBUTES VALUE

Val – val()

Creating Val_Val().html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES VAL - val()</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {

            function displayValsSinggle() {
                var singleValues = $("#single").val();
                var multipleValues = $("#multiple").val() || [];
                $("#pSingle").html("<b>Single:</b> " +
                            singleValues);
            }

            function displayValsMulti() {            
                var multipleValues = $("#multiple").val() || [];
                $("#pMulti").html("<b>Multiple:</b> " + multipleValues.join(", "));
            }

            $("select").change(displayValsSinggle);
            $("select").change(displayValsMulti);
            displayValsSinggle();
            displayValsMulti();
        });
    </script>
    <style>
        p {
            colorred;
            margin4px;
        }

        b {
            colorblue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p id="pSingle"></p>
    <select id="single">
        <option>Single</option>
        <option>Single2</option>
    </select>
    <br /><br /><br />
    <p id="pMulti"></p>
    <select id="multiple" multiple="multiple">
        <option selected="selected">Multiple</option>
        <option>Multiple2</option>
        <option selected="selected">Multiple3</option>
    </select>
</body>
</html>

F5 to run

Val – val(val)

Creating Val_Val(val)..html and add code
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script src="\scripts\jquery-1.8.2.js"></script>
    <title>microsofttechnology.net - JQuery - ATTRIBUTES VAL - val(val)</title>
    <script>
        $(document).ready(function () {

            $("button").click(function () {
                var text = $(this).text();
                $("input").val(text);
            });

        });
    </script>
    <style>
        button {
            margin4px;
            cursorpointer;
        }

        input {
            margin4px;
            colorblue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <button>Feed</button>
        <button>the</button>
        <button>Input</button>
    </div>
    <input type="text" value="click a button" />
</body>
</html>

F5 to run

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  Cù Vận Bạch vội vàng tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Cô không còn là cô bé 17, 18 tuổi, đúng là có tình cảm nhưng cô biết nếu lao thân vào đó thì chính là thiêu thân lao vào lửa. Cũng may cô không hy vọng xa vời.

  Triệu Quốc Đống rời đi rất đột ngột và lặng lẽ. Phó Trưởng phòng Nhân sự Sở Giao thông tự mình tới phòng Nhân sự Giang Khẩu để điều chuyển. Đến đột nhiên như vậy làm Triệu Quốc Đống không hề chuẩn bị về tư tưởng. Triệu Quốc Đống vốn nghĩ phải một hai tháng nữa mới có hành động. Không ngờ Thái Chánh Dương lại làm nhanh như vậy.

  - Bí thư Triệu, không bây giờ phải gọi là Trưởng phòng Triệu hay Chủ nhiệm Triệu nhỉ?
  Vưu Huệ Hương cười hì hì bắt tay Triệu Quốc Đống và ra hiệu hắn ngồi xuống.

  - Trưởng ban Vưu đừng khách khí như vậy. Chị gọi tôi Tiểu Triệu hoặc là Quốc Đống cũng được. Chẳng qua Trưởng ban Vưu lớn hơn tôi hai tuổi, tôi thấy gọi tôi là Vưu tỷ thì thân thiết hơn.

  Vưu Huệ Hương cười nói:
  - Vậy tôi gọi cậu là Quốc Đống. Tôi nghe chị tôi nói Bí thư Hùng rất coi trọng cậu. Tôi đã nói cậu đến Lĩnh Đông chỉ là rèn luyện mà thôi, trong huyện sớm muộn cũng giao trọng trách nhưng không ngờ sở lại coi trọng. Chúc mừng, sau này Vưu tỷ lên tỉnh làm việc thì cậu đừng có mà tránh mặt đó.

  - Vưu tỷ, chị nói như vậy có phải tát mặt tôi không? Tôi dám sao? Chỉ sợ Vưu tỷ không chịu cho mặt mũi mà thôi.
  Triệu Quốc Đống thầm nghĩ Vưu Huệ Hương có lẽ thông qua Vưu Liên Hương mà biết một chút việc về mình, cho nên mới kiên trì đưa hắn tới Lĩnh Đông. Chẳng qua như vậy cũng hiếm có, nhất là Vưu Huệ Hương còn vì thế mà tranh chấp với Quách Chiêm Xuân, người bình thường không có khí phách như vậy.

  - Ha ha, cứ nói như vậy đi, hôm nào tôi lên thành phố thì nhất định gọi cậu.
  Vưu Huệ Hương cười nói.

  - Không vấn đề gì, hôm nào Bí thư Hùng về tôi mời cả hai chị, chúng ta gặp mặt. Mong Vưu tỷ cho chút mặt mũi.
  Triệu Quốc Đống cười nói.

  - Được, Quốc Đống, tôi có điện thoại của cậu, đến lúc đó nhất định cậu phải gọi cho tôi.

  ReplyDelete