Tuesday, February 28, 2012

Configure enterprise search in sharepoint server 2010


Tất cả chúng ta phải đồng ý rằng tìm kiếm đóng một vai trò không thể thiếu trong bất cứ quá trình triển khai thành công một hệ thống sharepoint nào và là một lỉnh vực mà Microsoft tiếp tục đầu tư phát triển trong mỗi bản phát hành mới của Sharepoint . Microsoft đã đi xa hơn trong việc có được FAST  2 năm về trước mà bây giờ nó được cung cấp như là một tiện ích riêng biệt của Sharepoint cho những người sẳn sàng đầu tư  vào lĩnh vực tìm kiếm  cao cấp . Ngoài FAST  , Sharepoint 2010 search còn đem đến nhiều loại tìm kiếm khác nhau mỗi loại đều có các tính năng và công dụng riêng .
Trước khi đi sâu vào hướng dẫn từng bước , tôi sẽ liệt kê một số tính năng mới mà bạn sẽ mong đợi từ Shareoint Server 2010 Search .
ü  Truy cấn cú pháp luận lý cuối cùng đã được giới thiệu . Chúng bao gồm các toán tử AND , OR và NOT trong các truy vấn tìm kiếm của bạn.
ü  Tính năng gợi ý trong khi gõ và sau khi chạy các truy vấn tìm kiếm .một tính năng yêu thích mà chúng ta thường thấy trong các bộ công cụ tìm kiếm lớn như Google , Bing
ü  Tích hợp Sharepoint enterise Search với Window 7 cho phép người dùng cuối sử dụng search box của Window 7 tìm kiếm nội dung trong Sharepoint 2010.
ü  Các kết quả hiển thị được cải tiến để cung cấp các bộ lọc cho việc tìm kiếm kết quả như loại tài liệu , categories , quản lí thuộc tính.
ü  Khả năng xem ngay trên trình duyệt , cho phép người dùng cuối xem các tài liệu bên trong chính chính duyệt của họ bằng cách sử dụng Web Office Apps và không cần phải phụ thuộc vào việc mở các ứng dụng văn phòng  cần thiết hay thậm chí cần phải cài đặt phần mềm đó trên máy local . Điều này đem đến nhiều thuận tiện khi bạn truy cập vào các trang Sharepoint khi bạn ngồi tại các quán hoặc internet café mà ở đó có thể không cài các Microsoft Office Suite .
ü  Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng , có một số cải tiến về People Search , bao gồm tên phiên âm và kết hợp với nickname và self-search.
Sharepoint Server Search là một ứng dụng dịch vụ độc lập với các dịch vụ khác và không còn bị ràng buộc bởi Shared Service Provider (SSP) đã được giới thiệu trên Sharepoint 2007.
Cấu trúc tìm kiếm của Sharepoint 2010 được tạo thành từ các Crawler ,Indexing Engine , Query Engine, các giao diện người dùng và các Query Object Model . Chúng ta bây giờ có thể linh hoạt hơn và có khả năng mở rộng với các thiết kế tìm kiếm trong 2010 và chúng ta không chỉ có thể thiết lập nhiều Query Server mà còn có thể mở rộng các Index Server và thêm nhiều loại khác nữa .
Dưới đây là một cái nhìn tổng quan luận lý về các thành phần cấu tạo nên Sharepoint 2010 Search Configuration.
Cấu hình Service Application
Trong Central Administration à Application Management à Manage Service Applications.
Click New à Search Service Application
Name : Đặt tên cho Service Application của bạn.
FAST Service Application : chọn “None” ( tạm thời chưa đề cập đến FAST Search )
 Search Service Account: Click vào Register new manged account và hãy chắc rằng domain account của bạn đã được tạo trong Active Directory .Ở đây tôi đã tạo riêng một tài khoản search AnhTuan-PC\sp_search
Application Pool for Search Admin Web Service:  tạo mới một application pool cho search admin web service application.
Application Pool for Search Query and Site Settings Web Service:  tạo mới một  application pool cho search query web service application.
Click Create
search service application bắt đầu xử lý các cấu hình của nó
Sau khi  được xác nhận dịch vụ Search Service Application đã được tạo thành công
Bây giờ nếu chúng ta quay lại Application Management à Manage Service Application , bạn sẽ đế ý thấy có 2 dịch vụ bổ sung được thêm vào danh sách. Bao gồm :
1.    Search Service Application ( trang Search Administration đặc thù cái này tương tự như trong Sharepoint 2007 .Từ đây chúng ta có thể tạo ra các quy tắc thu thập dử liệu , đặt lại các index ,thiết lập các content source .v.v..
2.    WS_UsageApplication (Đây là một dịch vụ mới trong Sharepoint 2010 mà cụ thể là xử lí các Usage and Health Data Collection Service Application . Ứng dụng này quản lí các web analytics ví dụ như Usage , Search Query Usage ,Rating Usage v..v)
Mở Search Administration bằng cách click vào Search Service Application vừa tạo .
Default content access account được set cho tài khoản mà chúng ta đã xác định lúc tạo Search Service Application , ở đây của tôi làAnhTuan-PC\sp_search
Xác nhận quyền hạn
Có một vài chổ cần chú ý chúng ta nên kiểm tra để chắc chắn rằng Default Content access account (sp_search) của chúng ta đã được cấp quyền truy cập phù hợp.Đầu tiên kiểm tra User Profile Service Applicatioh bằng cách vào Service Application à User Profiles , hightlight User Profile và chọn Administrators trên Ribbon
Tài khoản vừa mới cấp quyền sp_search cần phải có chọn quyền “Retrieve People Data for Search Crawlers”

Chúng ta cũng cần xác nhận rằng tài khoản sp_search cần có quyền “Read” đối với các Web Application được thu thập thông tin.
Vào Central Administration à Application Management à Manage Web Applications .Một lần nữa hightlight Web Application và từ thanh Ribbon chọn User Policy
Chắc chắn rằng Search Crawling Account được set cho tài khoản sp_search
Content Sources
Thử vào Content Source được liệt kê trong thanh điều hướng Quick Launch dưới mục Crawling
Đối với trường hợp Sharepoint 2007 ,các Local Sharepoint Site của chúng ta được phát hiện tự động , mặc dù không có một lịch trình thu thập dử liệu nào.
Kiểm tra xem các Start Addresses của bạn đã được đặt trong content source thông qua bộ edit content source trên thanh drop-down menu.Chúng bao gồm tất cả các Sharepoint Web Application.
Bạn có thể dể dàng tạo ra lịch trình thu thập dử liệu bằng cách Click vào Local SharePoint sites và kéo xuống Crawl Schedules.
Click vào nút Start all Crawls để bắt đầu thu thập dữ liệu từ trang Manage Content Source.
Sau khi quá trình thu thập dử liệu đã hoàn tất , bạn nên xác nhận rằng không có lỗi nào phát sinh trong quá trình thu thập dử liệu ban đầu .Thông thường các lỗi được ghi nhận phần lớn là do gán quyền không chính xác.
Tạo một “Basic Search Center” Site
Nếu bạn chưa tạo thì từ trang top level site Click Site Action à New Site
Chọn “Basic Search Center ”
Điền vào tên và URL và click vào Create
Nó sẽ cung cấp cho bạn một Search Center tương tự như bên dưới
Tạo một “Enterprise Search Center” Site
Chúng ta hãy tạo một Enterise Search Center để so sánh . Điểm khác biệt then chốt ở đây là chúng ta được cung cấp với 2 tab tìm kiếm , một cho Site và cái kia cho tìm kiếm People .
Từ Central Administration à Application management à Site Collection click vào Create site Collection .Chắc chắn rằng bạn đang tạo Site Collection bên dưới có quan hệ với Web Application
Nhập tiêu đề , Desciption v.vv và chọn Enterise Tab bên dưới Template Selection . Chọn Enterise Search Center , chọn administrator cho site collection và nhấn OK
Bạn sẽ được cấp một Enterise Search Center tương tự như bên dưới
Kiểm tra search center mới  bằng cách thực hiện hai loại tìm kiếm trên
Searching Content
Searching People
Khi bạn muốn tìm kiếm nội dung trong My Sites , Crawl log hiển thị một warning sau :
“This item and all items under it will not be crawled because the owner has set the NoCrawl flag to prevent it from being searchable”
Đê sữa lỗi này bạn vào My Site à Site Action à Site Settings click vào “Search and offline availability” dưới  Site Administration và  chọn Yes đối với  “Allow this site to appear in search results?”


Người viết: Nguyễn Lê Anh Tuấn


0 comments:

Post a Comment